Jogi és adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelésről egyszerűen

Én sem szeretem a spameket! Én, Zalamek Anikó (továbbiakban: Adatkezelő), ügyfeleim email címeit mások részére semmilyen célra nem adom tovább. Adatai megadásával mindössze ahhoz járul hozzá, hogy az eseményeimről, szolgáltatásaimról ezen keresztül tájékoztassam Önt. Ha ezt mégsem szeretné, akkor jelezheti nekem e-mailben vagy leiratkozás formájában, ami alapján ezen kérését maximálisan tiszteletben tartom.
Az imani.hu (továbbiakban: portál), és az Adatkezelő maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény előírásait.

A személyes adatok védelme

Az imani.hu portál használata során tudomásomra jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezései szerint kezelek. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja hozzám, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsam és kezeljem. Az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatom fel:
piackutatás, piaci elemzés,
látogatói szokások elemzése,
látogatottsági statisztikák összeállítása,
ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
tájékoztatás nyújtása szolgáltatásokról,
tájékoztatás nyújtása a megvalósult, és a tervezett tevékenységről.
A látogatói, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira fennálló üzleti kapcsolatokra vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezelem. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. Az Interneten keresztül hozzám eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezelem, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésemre.
A hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó vállalja, hogy részére tájékoztatást, hírlevelet küldhetnek. A hírlevelekről a Felhasználó bármikor jogosult leiratkozni.
Felhasználó további adatvédelmi jogai:
Kérheti, hogy adatai törlésre, vagy javításra kerüljenek.
Bármikor ellenőrizheti, hogy milyen adatokat tárolok róla.
Bármikor kérheti, hogy adatai egy másik félhez kerüljenek áthelyezésre.
Előzetesen bele kell egyeznie adatai felhasználásába.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Szerzői jog

Az általam üzemeltett imani.hu oldalán található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az én kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyemmel lehetségesek. Felhívom a figyelmét, hogy minden tudomásomra jutott jogsértéssel szemben fellépek.


Adatvédelem részletesen és jogi nyilatkozat

A portálomon elérhető Internet szolgáltatás, vagy annak bármely oldala megnyitásával elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Minden ésszerű erőfeszítést megteszek annak biztosítására, hogy az imani.hu oldalon közölt minden információ pontos legyen annak feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállalok szavatosságot a jelen portálon keresztül nyújtott információkért, és fenntartom a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtsak végre, illetve a portált, vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntessem. Nem vállalok felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. A portálokon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. Nem vállalok felelősséget a portálon, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából, vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért, vagy kárért. Nem tartozom felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a portál használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A portál bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat nekem, elfogadja, hogy nekem korlátlan jogom van az ilyen információra vonatkozóan, valamint az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatom. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak, és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

Zalamek Anikó
Telefonszám: 06 20 466 18 52
E-mail cím: aniko.zalamek@gmail.com


Üzemeltető: Blogger.